I ett diskussionsprogram i finsk tv oroar sig ledande personer inom undervisning för sjunkande inlärningsresultat hos elever i grundskolan. Man listar också några av de troliga orsakerna till den här negativa trenden.

  1. Läsfärdigheten har försämrats. God läsfärdighet är grunden till all inlärning. En aktiv läsare har ett försprång på minst ett år.
  2. Motivationen hos eleverna har dalat.
  3. Man kräver inte längre lika mycket av eleverna som förr.
  4. Lärarna borde få arbetsro, få ägna sig åt jobbet att undervisa och slippa en massa byråkratiskt jobb.

I ett reportage i Hufvudstadsbladet 19.2 från en högstadieskola i Esbo kommer tre lärare med tre råd till alla elever som vill klara sig bra i skolan: ”Läsa, läsa och läsa. Det spelar inte så stor roll vad man läser, det viktiga är att man gör det. – Vi märker snabbt vilka elever som läser böcker på sin fritid, de klarar sig över lag bättre i alla ämnen. Man märker också för vilka barn föräldrarna har läst när de var små – de har ett mycket rikare ordförråd, har lättare att hitta rätt ord och klarar sig också oftare bra i andra ämnen än enbart i modersmål och finska.”

Som avslutning på det här inlägget vill jag som körmänniska länka till Jean Sibelius Finlandia – hymn i en körversion. Sibelius komponerade stycket 1899 och körversionen är från slutet av 30-talet. Texten i den tredje versen är synnerligen aktuell! Här en ytterligare version för den som vill lyssna på Finlandia-hymnen i ett mycket förnämt framförande med professor Leif Segerstam som dirigent.

Varma hälsningar,

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.