Är det någon som hört talas om Impostor syndrom? Översatt till vanlig svenska: ”När ska de komma på mig? Syndromet innebär en ständig känsla av att vara en bluff, att hela tiden undra hur man har lyckats lura alla att tro att man är något. Dessa personer arbetar ofta långt mer än de behöver för att bedöva sitt dåliga samvete.”

Läste om syndromet i ett nummer av Modern Psykologi. Och visst har jag själv varit utsatt för ”bluffsyndromet”. Min speciallärarutbildning var nog inget att hänga i julgranen. Jag togs ändå emot som ”specialist” på allehanda problem som eleverna kunde tänkas ha. Det var inte alltid lätt att leva upp till förväntningarna, i synnerhet som jag inte tyckte mig ha de rätta verktygen. Så då blev det att jobba skjortan av mig för att komma på lösningar som skulle lösa en del av elevernas tal- läs och skrivproblem och som skulle göra att jag kunde känna mig accepterad som speciallärare. Ack och ve! Det resulterade i alla fall i en hel del övningar och material till fromma för både elever och lärarkollegor. En del av det arbetet finns samlat här på min webbplats.

”Med läsflyt i sikte” är rubriken på en artikel som Nea Kronberg och Paula Salmi skrivit. Båda är verksamma vid Niilo Mäki Institutet vid Jyväskylä universitet. ”För en del utvecklas flytet i läsning oväntat långsamt. De här eleverna behöver mångsidiga, varierande och motiverande sätt att läsa och öva. Spel-Ett läsflyt är ett nytt pedagogiskt spel, utvecklat och utprövat med finlandssvenska speciallärare och elever. Målet är att erbjuda en ytterligare metod för träning i läsflyt, som komplement till god specialundervisning.”

Kartläggningarna i läsförståelse för åk 2 Frida och djuren, åk 3 Fyra toner på dragspelet och åk 5 Ida och Filip, vars pärmbilder finns på webbplatsens högra fält, kommer att revideras vid Niilo Mäki Institutet. Tidigare har de här kartläggningarna kunnat beställas via förlaget Lärum. Så alltså inte längre. Efter revideringen kommer de i stället att kunna beställas via NMI i Jyväskylä. Skrivproven KSS åk 2 och KSS åk 5 finns heller inte längre att fås via Lärum. Eventuellt kommer själva provet KSS åk 2 att i ett senare skede dyka upp på webbplatsen där statistik för provets utprovning åren 1981, 1991 och 2001 finns sedan gammalt.

I dagarna har det kommit rapporter om den allt försämrade läsningen hos 10-åringarna i skolan. Det är både den mekaniska läsningen liksom läsförståelsen som försämrats. Ibland anser man att det är sociala medierna och allt det digitala som framkallat de här försämrade läsresultaten. Men man måste då också konstatera att den digitala utvecklingen är en utveckling som vi kommer att leva med. Men, och då får jag anledning att för femtitolfte gången återkomma till min egen lilla käpphäst: Den tidiga stimulansen av språket.

Om ett barn fått den här tidiga stimulansen, där högläsning för barnet är en av de viktigaste ingredienserna, så kan både den digitala och den ”vanliga” läsning gå hand i hand. Då kan intresset för läsning av fysiska böcker fortfarande vara intressant samtidigt som man har koll på den digitala världen.

Med önskan om en angenäm och avkopplande sommar!

Kjell

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.